Search
Hasa Makhaul in Punjabi

May 8, 2013

ਮੇਨੂੰ ਕਹੰਦੀਂ... . ਪਾਨੀ ਵਰਗੀ ਸੀਰਤ ਤੇਰੀ, ਦੂਦ ਵਰਗਾ ਸੋਹਨਾ ਰੰਗ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਮੇਰੇ ਬੋਲ, . ਮੈ ਕਿਹਾ... . ਬਸ ਇਕ ਪੱਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹ ਗਈ ਸੀ . ਨਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਬਨ ਜਾਨੀ ਸੀ :-D ;-) :-P

No comments:

Post a Comment

 

Join Me on Facebook

Archive

Blog Widget by LinkWithin