Search
Punjabi Chutkule

Dec 20, 2012

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ
ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ
ਬੇਹੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਘਰ ਲੈ ਆਉਦਾ
ਤੇ
ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਣੇ
ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਦੋ ਘੰਟਿਆ ਬਾਅਦ
ਜਦ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ
ਹੋਸ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਚ
ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ
.
.
ਜੇਲ ????
ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ
ਲੱਗਦਾ ਡਰਾਵਿਰ ਮਰ
ਗਿਆ :D

No comments:

Post a Comment

 

Join Me on Facebook

Archive

Blog Widget by LinkWithin